Menu podręczne

Herb Powiatu Wągrowieckiego
Strona główna

ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec

tel./fax 67 262 10 81

e-mail: powa@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
 

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł

przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł

przez kolejne miesiące

 
Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wągrowiec, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Załatwianie spraw w Urzędzie Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
248
 
94
 
50
 
211

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Bieżące » Aktualności » 2016 » Informacja dla osób rejestrujących się w PUP w Wągrowcu od 01.01.2017 r.
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wągrowieckiego

Archiwum Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Informacja dla osób rejestrujących się w PUP w Wągrowcu od 01.01.2017 r.

12 października 2016

Informacja dla osób rejestrujących się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Wągrowcu  od 01.01.2017 r.
 
W 2017 r. podstawowy okres pobierania zasiłku dla bezrobotnych wynosić będzie 180 dni.
 
Okres pobierania zasiłku został zróżnicowany i wynosi:
  1. 180 dni – dla bezrobotnych zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku nie przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju;
  2. 365 dni - dla bezrobotnych
  1. zamieszkałych w okresie pobierania zasiłku na obszarze powiatu, jeżeli stopa bezrobocia na tym obszarze w dniu 30 czerwca roku poprzedzającego dzień nabycia prawa do zasiłku przekraczała 150 % przeciętnej stopy bezrobocia w kraju lub
  2. powyżej 50 roku życia oraz posiadających jednocześnie co najmniej 20 letni okres uprawniający do zasiłku, lub
  3. którzy mają na utrzymaniu co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat, a małżonek bezrobotnego jest także bezrobotny i utracił prawo do zasiłku z powodu upływu okresu jego pobierania po dniu nabycia prawa do zasiłku przez bezrobotnego, lub
  4. samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko w wieku do 15 lat
Okres pobierania zasiłku przez bezrobotnego nie ulega zmianie, jeżeli w okresie jego pobierania następuje zmiana miejsca zamieszkania bezrobotnego lub miejscowość, w której on mieszka, została objęta obszarem działania innego powiatu.
W przypadku zmiany przez bezrobotnego miejsca zamieszkania skutkującej zmiana właściwości powiatowego urzędu pracy bezrobotny jest obowiązany powiadomić o tym fakcie urząd pracy, w którym jest zarejestrowany, oraz stawić się w powiatowym urzędzie pracy właściwym dla nowego miejsca zamieszkania w terminie 14 dni od dnia zmiany miejsca zameldowania.
W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych lub w ciągu miesiąca od utraty prawa do niego, okres przysługiwania zasiłku dla bezrobotnych ulega przedłużeniu o czas, przez który przysługiwałby jej zgodnie z odrębnymi przepisami zasiłek macierzyński.
Okres pobierania zasiłku, ulega skróceniu o okres zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych, robót publicznych oraz o okres odbywania stażu, szkolenia lub przygotowania zawodowego dorosłych przypadających na okres, w którym przysługiwałby zasiłek, oraz o okresy nieprzysługiwania zasiłku, o których mowa w art.75 ust.1 – 3 tj. związane z odmową przyjęcia propozycji pracy, przerwaniem udziału w formie pomocy określonej w ustawie oraz sposobem rozwiązania stosunku pracy i inne.
Stopa bezrobocia na obszarze działania poszczególnych powiatowych urzędów pracy ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski”
 
Stopa bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego na koniec czerwca 2016 r roku wynosiła 8.6%, stopa bezrobocia krajowa w tym okresie wynosiła 8,7%. Stopa bezrobocia na terenie powiatu wągrowieckiego stanowiła więc 98,85% stopy krajowej.
 

Oceń nasze artykuły:

Aktualna ocena: 0 (ocen: 0)
Metryczka dokumentu
Autor dokumentu:Supremo Labor
Utworzono: 12 października 2016
Zmodyfikowano:12 października 2016 przez Supremo Labor
Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy