Menu podręczne

Herb Powiatu Wągrowieckiego
Strona główna

ul. Kolejowa 22, 62-100 Wągrowiec

tel./fax 67 262 10 81

e-mail: powa@praca.gov.pl

Wyszukiwarka
 

Zasiłek dla bezrobotnych

Aktualna stawka zasiłku brutto wynosi:

831,10 zł

przez pierwsze 3 m-ce

652,60 zł

przez kolejne miesiące

 
Kreator CV

Ulubione strony

Newsletter

Aby otrzymywać najnowsze oferty pracy oraz informacje z PUP Wągrowiec, wpisz poniżej swój adres e-mail:

Newsletter

Ankieta

Ankieta
Załatwianie spraw w Urzędzie Skąd dowiaduje się Pan/Pani gdzie i jak załatwić sprawy w Urzędzie?
 
250
 
96
 
52
 
213

Zeskanuj kod

QRCode z linkiem do strony
Jesteś tutaj Strona główna » Prawo
Logo Urzędu Pracy Herb Powiatu Wągrowieckiego

Archiwum Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu

Prawo

Stan na dzień: 13 lutego 2015

Ustawy

pdf

20.04.2004

Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Dz.U. 2013 poz. 674

831 kB
pdf

12.12.2013

Ustawa o cudzoziemcach

Dz.U. 2013 poz. 1650

1,2 MB
pdf

27.08.2004

Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

Dz. U. 2004 Nr 210 poz. 2135

1,1 MB

Rozporządzenia

pdf

29.04.2004

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

883/2004

652 kB
pdf

16.09.2009

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) dotyczące wykonywania rozporządzenia (we) nr 883/2004 w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

987/2009

1,6 MB
pdf

18.08.2009

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1118

29 kB
pdf

12.11.2012

Rozporządzenie w sprawie rejestracji bezrobotnych i poszukujących pracy

Dz.U. 2012 poz. 1299

503 kB
pdf

18.08.2009

Rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2009 nr 136 poz. 1118

29 kB
pdf

20.06.2013

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2013 poz. 699

180 kB
pdf

7.01.2009

Rozporządzenie w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne

Dz.U. 2009 nr 5 poz. 25

33 kB
pdf

6.08.2008

Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu

Dz. Urz. UE L 214 z 09.08.2008

332 kB
pdf

14.09.2010

Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu przyznawania zasiłku dla bezrobotnych, stypendium i dodatku aktywizacyjnego

Dz.U. 2010 nr 173 poz. 1174

38 kB

Obwieszczenia

Przycisk przenosi na stronę główną

Copyrights © 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Wągrowcu. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Wykonanie Supremo.pl  System Labor - CMS dla Urzędów Pracy